Z radością informujemy , że Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski objął honorowym patronatem rozbudowę i rewitalizację zabytkowego spichlerza i pozostałych budynków Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego diecezji toruńskiej w Hartowcu.Poniżej prezentujemy pismo, które otrzymaliśmy od Pana Wojewody.