To dla nas wielkie wsparcie, którego udzieliła Pani Senator Bogusława Orzechowsaka włączając się w prace Komitetu Honorowego rozbudowy Spichlerz w Hartowcu.