parafia w hartowcu

Powstała w 1994 r. Pierwszym proboszczem i równocześnie dyrektorem Domu Rekolekcyjnego był ks. Marek Wysiecki.

W 2004 r. jego nastepcą został ks. Sławomir Skonieczka. To on wraz ze współpracownikami zainicjował w roku 2013 „Małe Rio w Hartowcu”, które było czasem spotkania młodzieży z całej diecezji, która nie pojechała na Światowe Dni Młodziezy do Rio de Janeiro. Spotkanie odbywało się w duchu jedności z uczestnikami ŚDM w Brazylii.

Z tej właśnie inicjatywy zrodziły się Diecezjalne Dni Młodzieży, które odbywają się każdego roku i gromadzą ponad 300 uczestników.

opis akcji

Od 4 lat na terenie parafii w Hartowcu oraz w Domu Rekolekcyjnym organizujemy pod koniec lipca 4-dniowe plenerowe Dni Młodzieży. Ponad 300 młodych uczestniczy w koncertach, słucha świadectw znanych ludzi, modli się i dyskutuje w małych grupach. Nocują w domach gościnnych mieszkańców Hartowca i w okolicznych szkołach, a wspólne spotkania odbywają się pod wielkim namiotem.

Zachęceni przez młodzież do rozwijania Dni Młodzieży, podjęliśmy decyzję o remoncie i przebudowie starego spichlerza oraz rozbudowie Domu Rekolekcyjnego, tak, by móc przyjąć jak największą liczbę młodzieży w czasie spotkania. Ale to nie koniec. Pragniemy, aby odnowione budynki służyły nie tylko w wakacje, ale przez cały rok jako miejsce spotkań formacyjnych młodzieży i dni skupienia.

Dzięki dotychczasowemu wsparciu Darczyńców udało się zakończyć pierwszy etap prac. W I etapie w latach 2015-2016 wyremontowaliśmy dach spichlerza. Wymienione zostało pokrycie dachowe z eternitu na dachówkę oraz wymieniono zniszczoną więźbę dachową. Wykonano też instalację odgromową i orynnowanie oraz przygotowano dokumentację konserwatorską i projekt adaptacji spichlerza na budynek konferencyjno-pobytowy. Koszt prac w ramach I etapu wyniósł 47 359 zł.

Teraz rozpoczynamy II etap: przebudowę wnętrza spichlerza, by powstało kilkanaście pokoi z łazienkami i duża sala konferencyjna. Jednak koszt 250 tyś. zł przerasta możliwości  małej parafii, która liczy 760 osób.

Zawiązał się też Komitet Honorowy remontu spichlerza i podpisaliśmy deklarację pomocy. A więc wielu ludzi przyszło nam z pomocą.